Gør det nemt og billigt

Der er masser af muligheder for internet, tech, hosting, IT-sikkerhed med mere derude. Som med alt andet skal du se dig for, for det gælder om at vælge det, hvor du får mest for pengene. Det gælder både, når du driver virksomhed, men også for dig, der vil spare i hverdagen og få bedre råd. Du kan for eksempel bruge et link til find sparetips her og sikre, du i din hverdag ikke betaler for meget.

Gør det til en vane i alle dele af livet og få de bedste løsninger. Du skal ikke være bange for at forhandle om pris eller indhold, og hvem ved, du kan ende med fantastiske løsninger til hosting og sikkerhed i dit firma, hvis du gør det rigtigt. På samme måde bør du se dig for løbende. Har du en aftale, så se den efter i sømmene i ny og næ. Markedet har helt sikkert ændret sig, og det betyder, du skal overveje at genforhandle eller hyre en anden til arbejdet fremadrettet.

Brug nettet til at forbedre nettet

Mange joker med, at de bruger Internet Explorer til at downloade den browser, de egentlig gerne vil arbejde i og med. Du bør på samme måde bruge din netforbindelse til at finde den bedste netforbindelse. Det behøver ikke være den, du bruger lige nu. Måske er der dem derude, der er hurtigere, billigere, bedre og mere sikre. Du ved det bare ikke, for du har ikke kigget efter dem.

Du ønsker selvfølgelig at have trofaste kunder, der bliver hos dig som kunde. Det gør dine udbydere også, men alle kunder vil forsvinde, hvis produktet ikke er godt nok. Du skal derfor hele tiden sikre, du er bedst og billigst på markedet, og det samme gælder for dem, der leverer til dig. Du kan holde dig selv billigst ved at få alt andet billigt.